נשים U20

מנהלת נבחרת - מירב אולייניק

דימיטריס מברוטאס מאמן

מאמן - דימיטריס מברוטאס

ע. מאמן - עידן כפתורי

ע. מאמן - שונית סטרוגו

ע. מאמן - סוטיריס זובוליאס

דר מנקרמן

מיה תירוש

מאיה ושדי

דינה נמקשטנסקי

נוגה לוינשטיין

נועה מרקובסקי

נועה ססובר (קפטנית)

עלמא יעקובי

רוני גזית

שחר רוקח

תהל לוי

אווה בורדה

כרמל ארביב

אופיר סלע

נטלי קורצב

מיכל כץ

גאיה לורבויים

מנהלת נבחרת - מירב אולייניק

דימיטריס מברוטאס מאמן

מאמן - דימיטריס מברוטאס

ע. מאמן - עידן כפתורי

ע. מאמן - שונית סטרוגו

ע. מאמן - סוטיריס זובוליאס

דר מנקרמן

מיה תירוש

מאיה ושדי

דינה נמקשטנסקי

נוגה לוינשטיין

נועה מרקובסקי

נועה ססובר (קפטנית)

עלמא יעקובי

רוני גזית

שחר רוקח

תהל לוי

אווה בורדה

כרמל ארביב

אופיר סלע

נטלי קורצב

מיכל כץ

גאיה לורבויים

בודק...