חוקת כדורמים ישנה

1. שדה המשחק והציוד

 • הגוף המארגן יהיה אחראי למידות הנכונות והסימונים של שדה המשחק ויספק את כל הציוד והאביזרים הנדרשים.
 • המערך והסימונים של שדה המשחק, עבור משחק המנוהל על ידי שני שופטים, יהיה בהתאם לרישום הבא:
 • במשחק המנוהל על ידי שופט אחד, השופט ינהלו מאותו צד שבו נמצא שולחן המזכירות. שופטי השער יהיו ממוקמים מהעבר השני.
 • במשחקים בהם משחקים גברים, המרחק בין קווי השער יהיה לא פחות מ- 20 מטר ולא יותר מ- מ30 מ'. במשחקים בהם משחקות נשים, המרחק בין קווי השער יהיה לא פחות מ- 20 מטר ולא יותר מ- 25 מ'. רוחב שדה המשחק יהיה לא פחות מ- 10 מ' ולא יותר מ- 20 מ'.
 • באירועים של FINA, מימדי שדה המשחק, עומק המים, טמפרטורת המים ועוצמת האור, יהיו כמפורטים בחוקי FINA: 7.2, 7.3, 7.4, 8.3.
 • בשני צידי המשחק יקבעו סימונים ברורים אשר יציינו את:
  א. סימנים לבנים – קו השער ומחצית שדה המשחק
  ב. סימנים אדומים – 2 מטר מקו השער
  ג. סימנים צהובים – 6 מטר מקו השער
  ד. סימנים אדומים -5 מטר מקו השער, סימון זה יציין את מיקום לביצוע זריקת עונשין.
  צידי שדה המשחק מקו השער ועד לקו שני המטרים יסומנו באדום; מקו שני המטרים ועד קו ששת המטרים יסומנו בצהוב ומקו ששת המטרים ועד קו מחצית שדה המשחק יסומנו בירוק.
 • סימן אדום ימוקם בכל קצה של שדה המשחק במרחק של 2 מטר מפינת שדה המשחק הנמצאת בצד הנגדי לשולחן המזכירות כדי לציין את תחום הכניסה חזרה של השחקנים המורחקים.
 • אזור החילוף המהיר חייב להימצא לאורך צידו החיצוני של שדה המשחק, בצד ספסלי הקבוצות. רוחב אזור החילוף חייב להיות לפחות 0.5 מטר ולא פחות ממטר אחד. איזור החילוף המהיר לכל קבוצה יהיה בין קו שער הקבוצה, בקדמת ספסל הקבוצה, ועד למחצית שדה המגרש.
 • יש לספק לשופטים מרחב תנועה מספיק שבו יוכלו לנוע בחופשיות מקצה אחד של שדה המשחק לקתה השני. גם לשופטי השער יוקצה מקום מתאים על קו השער.
 • המזכירות תהיה מצוידת בארבעה דגלים נפרדים: לבן, כחול, אדום וצהוב, כל אחד במידות 0.35 מ' 0.20X מ'.

2. שערים

 • קורות השער והמשקוף יהיו עשויים חומר קשיח בתבנית מלבנית. צד הקורה הפונה לשדה המשחק יהיה ברוחב 0.075 מ' וצבוע לבן. השער ימוקם על קו השער בשני צידי שדה המשחק ובמרחקים שווים מכל צד ולא פחות מ- 0.40 מ' לפני קצה שדה המשחק.
 • המרחק הפנימי בין קורות השער יהיה 3 מטרים. כאשר עומק המים הוא 1.5 מ' או יותר, הצד התחתון של המשקוף יהיה בגובה 0.90 מ' מפני המים. כאשר עומק המים הוא פחות מ 1.5 מ' אזי הצד התחתון של המשקוף יהיה בגובה של 2.40 מ' מרצפת הבריכה.
 • רשתות רפויות תהיינה מחוברות לשערים וצמודות היטב לקורות השער והמשקוף, סוגרות את כל שטח השער כשהן משאירות שטח פנוי של לא פחות מ- 0.30 מ' מעבר לקו השער בכל מקום בתוך השער.

3. הכדור

 • הכדור יהיה עגול ויכלול חדר אויר פנימי עם שסתום של סגירה עצמי. עליו להיות עמיד כנגד מים, ללא רצועות חיצוניות או ציפוי של חומר שומני כלשהו או חומרים דומים.
 • משקל הכדור יהי הלא פחות מ- 400 גרם ולא יותר מ- 450 גרם.
 • במשחקי גברים, היקף הכדור יהיה לא פחות מ- 0.68 מ' ולא יותר מ- 0.71 מ'. לחץ האוויר שבו יהיה 90-97 קילו פסקל, או 13-14 S.I.
 • במשחקי נשים, היקף הכדור יהיה לא פחות מ- 0.65 מ' ולא יותר מ- 0.67 מ'. לחץ האוויר שבו יהיה 83-90 קילו פסקל, או 12-13 S.I.

4. הכיפות

 • על הכיפות להיות בצבעים מנוגדים למעט אדום מלא וכפי שיאושרו על ידי השופטים וכן עליהן להיות בצבע מנוגד לצבע הכדור. הקבוצה עשויה להידרש על ידי השופטים לחבוש כיפות לבנות או כחולות. השוערים יחבשו כיפות אדומות. הכיפות חייבות להיות קשורות מתחת לסנטר. אם שחקן מאבד את כיפתו במהלך המשחק, הוא יחזירה למקומה בעת עצירת המשחק הבאה המתאימה כשהכדור בשליטת קבוצתו. את הכיפות יש לחבוש במהלך המשחק כולו.
 • הכיפות חייבות להיות מותאמות עם מגיני אוזניים גמישים אשר יהיו באותו הצבע של הכיפה, למעט של השוער אשר יכולים להיות אדומים.
 • הכיפות חייבות להיות ממוספרות בשני צדדים עם מספרים בגובה 0.10 מ'. השוער יחבוש כיפה מס' 1 וכל יתר הכיפות תהיינה ממוספרות מ- 2 עד 13 .שוער מחליף חייב לחבוש כיפה מס' 13. שחקן אינו רשאי להחליף את מספר הכיפה שלו במהלך המשחק אלא אם קיבל אישור לכך מהשופט והודעה על כך נמסרה למזכירות.
 • במשחקים אולמפיים בלבד, הכיפות חייבות להיות ממוספרות בשני צדדים עם מספרים בגובה 0.10 מ'. השוער יחבוש כיפה מס' 1 וכל יתר הכיפות תהיינה ממוספרות מ- 2 עד 11. שחקן אינו רשאי להחליף את מספר הכיפה שלו במהלך המשחק אלא אם קיבל אישור לכך מהשופט והודעה על כך נמסרה למזכירות.
 • במשחקים בינלאומיים, על כיפות השחקנים לשאת בחלקן הקדמי את שלושת אותיות הקוד הבינלאומי של מדינתם וכן הם רשאים לשאת את דגלם הלאומי. גובהו של קוד המדינה יהא 0.04 מ'.

5. שחקני הקבוצות ומחליפים

5.1 כל קבוצה צריכה להיות מורכבת משלושה עשר שחקנים לכל היותר, אחד עשר שחקני שדה ושני שוערים. הקבוצה חייבת להתחיל את המשחק עם לא יותר משבעה שחקנים כשאחד מהם חייב להיות השוער ועליו לחבוש את כיפת השוער. חמישה שחקנים יכולים לשמש כמחליפים ושוער אשר יכול לשמש כשוער מחליף בלבד. קבוצה המשחקת עם פחות משבעה שחקנים לא תחויב לשחק עם שוער.

5.1.1 במשחקים אולמפיים בלבד, כל קבוצה צריכה להיות מורכבת מאחד עשר שחקנים לכל היותר, עשרה שחקני שדה ושוער אחד. הקבוצה חייבת להתחיל את המשחק עם לא יותר משבעה שחקנים כשאחד מהם חייב להיות השוער ועליו לחבוש את כיפת השוער. ארבעה שחקנים יכולים לשמש כמחליפים, אחד מהשחקנים יכול לשחק כשוער מחליף אך עליו לחבוש את כיפת השוער. קבוצה המשחקת עם פחות משבעה שחקנים לא תחויב לשחק עם שוער.

5.2 כל השחקנים שאינם במשחק באותו זמן, יחד עם המאמנים ובעלי תפקידים אחרים, למעט המאמן הראשי, ישבו על ספסל הקבוצה ולא ינועו ממנו מרגע תחילת המשחק מלבד במהלך ההפסקות שבין הרבעים או פסקי זמן. מאמנה הראשי של הקבוצה התוקפת רשאי לנוע עד קו 6 המטרים בכל זמן. הקבוצות יחליפו צדדים וספסלים רק במחצית. שני ספסלי הקבוצות יהיו ממוקמים בצד שמנגד למיקום שולחן המזכירות.

5.3 ראשי הקבוצות יהיו שחקנים בפועל בקבוצותיהם וכל אחד מהם יהיה אחראי להתנהגות טובה ולמשמעת של קבוצתו.

5.4 שחקנים ילבשו בגדי ים לא שקופים או בגדי ים עם חלק תחתון נפרד. לפני שייטלו חלק במשחק, חייבים השחקנים להסיר כל תכשיט או חפץ העלולים לגרום לפציעה.

5.5 אסור שגופם של השחקנים יהיה מרוח בחומר שומני, שמן או כל חומר דומה אחר. אם לפני המשחק, מגלה השופט ששחקן משתמש בחומר כזה, הוא יורה לשחקן להרחיק מגופו מיידית את החומר. התחלת המשחק לא תעוכב לצורך הרחקת החומר. במידה והעבירה תתגלה לאחר שהמשחק החל, יורחק השחקן העבריין משארית זמן המשחק ושחקן מחליף יורשה להיכנס מיידית לשדה המשחק מהתחום המיועד לכניסה חזרה של שחקן מורחק הקרוב לקו שערו.

5.6 בכל עת במהלך המשחק ניתן להחליף שחקן על ידי יציאתו משדה המשחק בתחום הכניסה חזרה שמוקצה לקבוצתו. השחקן המחליף יוכל להיכנס לשדה המשחק מאזור הכניסה חזרה מיד כאשר ראשו של השחקן המוחלף נראה עולה לפני המים בתוך תחום הכניסה חזרה. חילוף שחקנים מאזור החילוף המהיר יתאפשר כאשר שני השחקנים, השחקן המחליף והמוחלף, נמצאים במים מצידו החיצוני של שדה המשחק וכאשר התבצעה נגיעת ידיים בין השחקנים מעל פני המים. איזור החילוף בצידו של שדה המשחק יקרא "איזור החילוף המהיר" והליך החילוף יקרא "חילוף מהיר" אם השוער מוחלף על פי סעיף זה, זה יכול להתבצע אך ורק על ידי שוער מחליף. אם לקבוצה יש פחות משבעה שחקנים היא לא תדרש לשחק עם שוער. אין לבצע החלפת שחקן כלשהו על פי סעיף זה בין המועד שבו פסק השופט על זריקת עונשין לבין ביצועה של זריקה זו.

[הערה: במקרה והשוער ומחליפו אינם מורשים לשחק או אינם יכולים לשחק, קבוצתם המשחקת עם שבעה שחקנים תחויב לשחק עם שוער חלופי אשר יחבוש את כיפת השוער. במידה ובמהלך המשחק לא נותרו לקבוצה שחקנים מחליפים למעט השוער המחליף, השוער או השוער המחליף יוכלו לשחק כשחקני שדה. ]

5.6.1 במשחקים אולמפיים בלבד: בכל עת במהלך המשחק ניתן להחליף שחקן על ידי יציאתו משדה המשחק בתחום הכניסה חזרה שמוקצה לקבוצתו. השחקן המחליף יוכל להיכנס לשדה המשחק מאזור הכניסה חזרה מיד כאשר ראשו של השחקן המוחלף נראה עולה לפני המים בתוך תחום הכניסה חזרה. חילוף שחקנים מאזור החילוף המהיר יתאפשר כאשר שני השחקנים, השחקן המחליף והמוחלף, נמצאים במים מצידו החיצוני של שדה המשחק וכאשר התבצעה נגיעת ידיים בין השחקנים מעל פני המים. אם לקבוצה יש פחות משבעה שחקנים היא לא תדרש לשחק עם שוער. אין לבצע החלפת שחקן כלשהו על פי סעיף זה בין המועד שבו פסק השופט על זריקת עונשין לבין ביצועה של זריקה זו.

[הערה: במקרה והשוער אינו מורשה לשחק או אינו יכול לשחק, קבוצה המשחקת עם שבעה שחקנים או יותר תהיה מחוייבת להעמיד שוער חלופי במקום, אשר יחבוש כיפה בצבע אדום, המספר על הכיפה יהיה תואם למספר השחקן כאשר שיחק כשחקן שדה. ]

5.7 שחקן מחליף יכול להיכנס לשדה המשחק מכל מקום:

    א. במהלך הפסקות בין פרקי המשחק; ב. לאחר שהובקע שער; ג. במהלך פסק זמן; ד. לצורך החלפת שחקן שמדמם או נפגע.

5.8 שחקן מחליף יהיה מוכן להחליף ללא דיחוי. באם הוא אינו מוכן, המשחק יימשך בלעדיו ובכל עת הוא יוכל להיכנס לשדה המשחק מאזור הכניסה חזרה הקרוב לקו שערו.

5.9 שוער שהוחלף על ידי מחליף לא יוכל לשחק בכל תפקיד אחר אשר אינו שוער.

5.10 אם השוער נאלץ לנטוש את המשחק בגלל סיבה רפואית כלשהי, השופטים יתירו את החלפתו המיידית על ידי השוער החליפי.

6. בעלי תפקידים

6.1 באירועים של FINA , בעלי התפקידים יהיו:  שני שופטים, שני שופטי שער, מודדי זמן מזכירים ושופט וידאו. תפקידיהם ותחומי סמכותם מובאים להלן. ככל שניתן, הרכב זה של בעלי תפקידים יהיה גם באירועים אחרים למעט שכאשר המשחק מנוהל על ידי שני שופטים וללא שופטי שער, השופטים ייטלו על עצמם את תפקידיהם (ללא עשיית הסימנים המיוחדים) של שופטי השער כפי שנקבעו בסעיף 8.2.

[הערה: מותנה בדרגת החשיבות, משחקים יכולים להיות מנוהלים ע"י צוותים של 4 עד 9 ממלאי תפקידים כמפורט להלן:

א. שופטים עם שופטי שער: שני שופטים ושני שופטי שער; או שני שופטים ללא שופטי שער; או שופט אחד ושני שופטי שער.

ב. זמנאים ומזכירים: עם זמנאי אחד ומזכיר אחד: הזמנאי יהיה אחראי על משכי זמן השליטה בכדור על ידי כל קבוצה לפי 20.16. המזכיר ימדוד את פרקי הזמן המדויקים של המשחק בפועל, פסקי הזמן וההפסקות שבין הרבעים, ינהל את רישום המשחק כפי שקבוע ב- 10.1. וכן ימדוד את זמני ההרחקה של השחקנים מהמים בהתאם לחוקים. עם שני זמנאים ומזכיר אחד: זמנאי מס' 1 יהיה אחראי על מדידת פרקי הזמן המדויקים של המשחק בפועל, פסקי הזמן וההפסקות שבין הרבעים. זמנאי מס' 2 יהיה אחראי על מדידת משכי זמן השליטה בכדור על ידי כל קבוצה, לפי 20.15. המזכיר ינהל את רישום המשחק ואת כל התפקידים האחרים כפי שקבוע ב- 10.1. שני זמנאים ושני מזכירים: זמנאי מס' 1 יהיה אחראי על מדידת פרקי הזמן המדויקים של המשחק בפועל, פסקי הזמן וההפסקות שבין הרבעים. זמנאי מס' 2 יהיה אחראי על מדידת משכי זמן השליטה בכדור על ידי כל קבוצה, לפי 20.16 .מזכיר מס' 1 יהיה אחראי על ניהול רישום המשחק לפי 10.1 (א). מזכיר מס' 2 ישא בכל התפקידים כמצוין 10.1 (ב), (ג) ו (ד) המתייחסים לכניסה חזרה לא תקינה של שחקנים מורחקים, כניסה לא תקינה של מחליפים, הרחקת שחקנים ועבירה אישית שלישית.

ג. שופט וידאו: יסייע לשני השופטים במקרים מוטלים בספק של "שער / לא שער".]

7. שופטים

7.1 השופטים יהיו בשליטה מוחלטת על המשחק. סמכותם כלפי השחקנים תהא בתוקף כל זמן שהם והשחקנים שוהים בשטח הבריכה. כל החלטותיהם של השופטים באשר לעובדות תהיינה סופיות ולפירושם את החוקה חייבים לציית לאורך כל זמן המשחק. השופטים לא יניחו הנחות כל שהן לגבי העובדות על מצב כלשהו במהלך המשחק, אלא יפרשו את מה שהם רואים כמיטב יכולתם.

7.2 השופטים ישרקו להתחלת המשחק ולחידושו ולהכרזה על הבקעת שערים, זריקות שער, זריקות קרן (בין אם סומנו על ידי שופט השער או לא)(, זריקות ביניים והפרות של החוקה. שופט רשאי לשנות את החלטתו בתנאי שעשה זאת בטרם הוכנס הכדור חזרה למשחק.

7.3 לשופטים ניתן שיקול הדעת להכריז (או שלא להכריז) על עבירה רגילה, עבירת הרחקה או עבירת עונשין, מותנה בכך שההחלטה תיתן יתרון לקבוצה התוקפת. עליהם לשפוט לטובת הקבוצה התוקפת על ידי הכרזה על עבירה או המנעות מהכרזה על עבירה אם, לדעתם, הכרזה על עבירה תיתן יתרון לקבוצתו של השחקן עובר העבירה.

[הערה: השופטים חייבים ליישם עקרון זה במלוא ההיקף.]

7.4 לשופטים תהיה הסמכות להורות לכל שחקן לעזוב את המים בהתאם לחוק המתאים ולהפסיק את המשחק כאשר שחקן מסרב לעשות כן כפי שצווה עליו.

7.5 לשופטים תהיה הסמכות להורות על הרחקתו מתחומי הבריכה של כל שחקן, ממלא מקום, צופה או בעל תפקיד אשר התנהגותו מונעת מהם למלא את תפקידיהם בצורה נאותה וללא משוא פנים.

7.6 לשופטים תהיה הסמכות להפסיק את המשחק בכל עת, אם לדעתם התנהגות השחקנים או הצופים או נסיבות אחרות מונעות מהם להביא את המשחק לידי סיום נאות. אם המשחק חייב להיפסק, ידווחו השופטים על פעולותיהם לגורם המוסמך.

8. שופטי שער

8.1 שופטי השער ימוקמו באותו הצד שבו נמצא שולחן המזכירות, כל אחד על קו השער שבקצה שדה המשחק.

8.2 תפקידיהם של שופטי השער יהיו:

(א) לסמן בהרמת זרוע אנכית כאשר השחקנים ניצבים נכונה על קו השער עם תחילת המשחק או בעת חידושו; (ב) לסמן בהרמת שתי הזרועות אנכית לתחילה לא תקינה של המשחק או חידושו; (ג) להצביע עם הזרוע לכוון ההתקפה לביצועה של זריקת שער; (ד) להצביע עם הזרוע לכוון ההתקפה לביצועה של זריקת קרן; (ה) לסמן על ידי הרמת שתי הזרועות ונפנופן בהצלבה להבקעת שער; (ו) לסמן על ידי הרמת שתי הזרועות אנכית לכניסה חזרה לא תקינה של שחקן מורחק או כניסה לא תקינה של מחליף.

8.3 כל שופט שער צריך להיות מצויד במספר כדורים וכאשר כדור המשחק יוצא אל מחוץ לשדה המשחק עליו לזרוק מיידית כדור חדש אל השוער (עבור זריקת שער), לשחקן הקרוב ביותר של הקבוצה התוקפת (עבור זריקת קרן) או כפי שהונחה אחרת ע"י השופט.

9. מודדי זמן (זמנאים)

9.1 תפקידיהם של הזמנאים יהיו:

(א) למדוד את משכי הזמן המדויקים של משחק בפועל, של פסקי זמן ושל ההפסקות שבין הרבעים; (ב) למדוד את משכי הזמן של החזקה רצופה בכדור על ידי כל קבוצה; (ג) למדוד את זמני ההרחקה של שחקנים מורחקים בהתאם לחוקה יחד עם מועדי חזרתם למים של שחקנים אלו או מחליפיהם; (ד) להכריז בקול רם על תחילתה של הדקה האחרונה למשחק; (ה) לסמן בשריקה בעת חלוף 45 שניות ובסיומם של כל פסקי הזמן.

9.2 הזמנאי צריך לסמן במשרוקית (או בעזרת איזשהו אמצעי אחר ובתנאי שהוא ניתן להבחנה, יעיל אקוסטית ומובן במהירות) את סיומו של כל רבע ללא תלות בשופטים וסימונו יהיה בתוקף מיידי, למעט:
(א) במקרה שבו זמנית עם שריקת הזמנאי פסק השופט על זריקת עונשין, זריקת העונשין תבוצע בהתאם לחוקה;
(ב) אם הכדור נמצא בעת מעופו והוא חוצה את קו השער, במקרה זה הבקעת שער שארעה תאושר.

10. מזכירים

10.1 תפקידיהם של המזכירים הם:

(א) לנהל את תיעוד המשחק כולל את השחקנים, את התוצאה, את פסקי הזמן, את עבירות ההרחקה, עבירות זריקת העונשין ועבירות אישיות שנפסקו כנגד כל שחקן; (ב) לפקח על תקופות ההרחקה של השחקנים ולסמן את פקיעתה של תקופת ההרחקה על ידי הרמת דגל התואם את צבע כיפת השחקן; למעט שעל השופט לסמן כניסה חזרה של שחקן מורחק או כניסה של מחליפו בעת שקבוצתו השתלטה חזרה על הכדור. אחרי 4 דקות המזכירות תסמן את חזרתו למשחק של שחקן מחליף לשחקן שעבר עבירת ברוטליות על יד הרמת הדגל הצהוב ביחד עם הדגל בצבע המתאים; (ג) לסמן עם הדגל האדום ובאמצעות משרוקית כל כניסה חזרה לא תקינה של שחקן מורחק או כניסה חזרה לא תקינה של מחליף (כולל אחרי סימונו של שופט השער לכניסה חזרה או לכניסה לא תקינות), הסימון עוצר מיידית את המשחק; (ד) לסמן, ללא דיחוי, פסיקתה של עבירה אישית שלישית כנגד שחקן כלשהו כמפורט להלן:

i .עם דגל אדום ( או עם אמצעי אחר המאושר לסימון), אם העבירה האישית השלישית היא עבירת הרחקה; ii .עם דגל אדום ומשרוקית ( או עם אמצעי אחר המאושר לסימון), אם העבירה האישית השלישית היא עבירת זריקת עונשין.

11. שופט וידאו

11.1 תפקידי שופט הוידאו הם:

(א) לסמן לשופטי המשחק במקרים מוטלים בספק של "שער / לא שער".

(ב) להראות לשופטי המשחק שידור חוזר של מקרה "שער / לא שער" המוטל בספק.

12. משך זמן המשחק

12.1 משך זמן המשחק הוא ארבעה רבעים בני שמונה דקות כל אחד של זמן משחק בפועל. בתחילתו של כל רבע יחל הזמן כאשר שחקן נוגע בכדור. עם כל מתן של סימן לעצירה, ייעצר שעון מדידת הזמן עד שהכדור יוכנס חזרה למשחק על ידי עזיבת הכדור את יד הן המבצע אשחקת הזריקה המתאימה או כאשר שחקן נגע בכדור אחרי ביצועה של זריקת ביניים.

12.2 בין הרבעים הראשון והשני ובין הרבעים השלישי והרביעי תהיה הפסקה בת 2 דקות. ובין הרבעים השני והשלישי תהיה הפסקה בת 3 דקות. הקבוצות, כולל השחקנים, המאמנים ובעלי התפקידים, יחליפו צדדים של שדה המשחק לפני תחילת הרבע השלישי.

12.3 היה ובסיומו המלא של המשחק, באותם מקרים בהם נדרשת הכרעה ברורה, תוצאת המשחק היא שוויון, תבוצענה זריקות עונשין לקביעת התוצאה.

[הערה: אם נדרשות זריקות עונשין, יש לבצען על פי הנוהל הבא:

(א) אם מדובר בשתי קבוצות שזה עתה סיימו את המשחק, זריקות העונשין תחלנה מייד ובהנהלת אותם השופטים. (ב) אחרת, זריקות העונשין תחלנה 30 דקות אחרי סיומו של המשחק האחרון בסיבוב או במועד הישים הראשון. השופטים שניהלו את המשחק הקרוב ביותר למועד זה ינהלו משחק זה ובתנאי שהם נייטרליים. (ג) אם מדובר בשתי קבוצות, מאמני הקבוצות יתבקשו לקבוע חמישה שחקנים ושוער שישתתפו בזריקות העונשין. השוער יכול להיות אחד מהזורקים. ניתן להחליף את השוער בכל עת ובתנאי שהמחליף נמנה על רשימת השחקנים במשחק זה, אך הוא אינו יכול להיות מוחלף כאחד הזורקים. (ד) חמשת השחקנים שנבחרו ירשמו לפי סדר ורשימה זו תקבע את הסדרה שלפיה יזרוק כל שחקן אל שער היריבה. סדר זה אינו ניתן לשינוי. (ה) שחקן אשר הורחק משארית זמן המשחק אינו זכאי להכלל ברשימת השחקנים הזורקים או לשמש כמחליף לשוער. (ו) במידה ובמהלך זריקות העונשין הורחק השוער, שחקן הנמנה על חמשת הזורקים יכול להחליפו אולם ללא זכויותיו של השוער; לאחר זריקה זו, יוכל שחקן אחר או שוער מחליף להחליפו בשער. אם שחקן שדה מורחק במהלך זריקות העונשין, מיקומו בסדר הזריקה מבין חמשת הזורקים, יבוטל ושחקן מחליף ימוקם בסוף הרשימה.(ז) זריקות העונשין תיזרקנה לסירוגין על ידי שתי הקבוצות, כל אחת בתורה, בקצהו האחר של הבריכה אלא אם כן התנאים בצידו האחד של הבריכה נותנים יתרון או חסרון לקבוצה. במקרה כזה, כל הזריקות יבוצעו בצידו האחד של שדה המשחק, בלבד . השחקנים הזורקים ישארו במים ויתמקמו לפני ספסל קבוצתם, השוערים יחליפו צדדים והשחקנים שאינם לוקחים חלק ישבו על ספסל קבוצתם. (ח) הקבוצה שתזרוק ראשונה תקבע על ידי הטלת מטבע. (ט) במידה והתוצאה בתום חמשת הזריקות הראשונות תהא עדיין שוויון, אותם חמשת השחקנים ימשיכו לזרוק לסירוגין לשער עד שקבוצה אחת תחטיא והשניה (האחרות) תבקיע (תבקענה). (י) אם שלוש או יותר קבוצות מעורבות בהארכה, אזי כל קבוצה תזרוק חמש זריקות עונשין לשעריהן של היריבות האחרות כאשר הן מתחלפות ביניהן אחרי כל זריקה. סדר זריקת העונשין הראשונה יקבע על ידי הגרלה.]

12.4 שעונים נראים בבירור יראו את הזמן בצורה יורדת (זאת אומרת,יראו את הזמן הנותר לסיום התקופה).

12.5 אם נוצר הצורך לשחק משחק חוזר (או חלק ממשחק), אזי השערים שהובקעו, העבירות האישיות ופסקי הזמן אשר ארעו במהלך הזמן שישוחק מחדש ימחקו מטופס המשחק. אולם עבירות של ברוטליות ושל התנהגות שאינה הולמת וכן כל הרחקת כרטיס אדום ירשמו בטופס המשחק.

13. פסקי זמן

13.1 כל קבוצה זכאית לבקש שני פסקי זמן לאורך המשחק. מישכו של כל פסק זמן יהיה דקה אחת. ניתן לבקש פסק זמן בכל עת, כולל אחרי הבקעת שער, על ידי המאמן של הקבוצה שהכדור בשליטתה על ידי קריאת "פסק זמן" וסימון למזכירות או לשופט על ידי שתי כפות ידיו היוצרות את האות האנגלית T . אם מבוקש פסק זמן, המזכירות או השופט ישרקו מיידית להפסקת המשחק והשחקנים ישובו לחצי שדה המשחק שלהם.

[הערה: לא ניתן לבקש פסק זמן לאחר שזריקת עונשין נשרקה]

13.2 עם שריקתו של השופט, יחודש המשחק על ידי הקבוצה שבשליטתה הכדור על ידי הכנסתו למשחק על או לפני קו מחצית שדה המשחק למעט כאשר פסק הזמן נתבקש לפני ביצוע זריקת עונשין או זריקת קרן, אזי הזריקה הזאת תבוצע.

[הערה: שעון ההתקפה ימשיך עם התחדשות המשחק לאחר פסק הזמן.]

13.3 באם מבקש מאמנה של הקבוצה שבשליטתה הכדור פסק זמן נוסף מעבר לזכאותה, המשחק ייעצר ויימשך על ידי שחקן מהקבוצה היריבה אשר יכניס את הכדור למשחק על קו מחצית שדה המשחק.

13.4 באם מבקש מאמנה של הקבוצה שהכדור אינו בשליטתה פסק זמן, המשחק ייעצר וזריקת עונשין תוענק לקבוצה היריבה.

[הערה: לאחר בקשה של פסק זמן בלתי חוקי, המאמן יאבד הזכות לפסק זמן חוקי אחד (באם נותר לו פסק זמן נוסף)]

13.5 בעת חידוש המשחק, לאחר פסק זמן, יתפסו השחקנים כל עמדה שיחפצו בכפוף לחוקים הקשורים לזריקות עונשין וזריקות קרן.

14. התחלת המשחק

14.1 הקבוצה הרשומה ראשונה בתכנית הרשמית של המשחקים תחבוש כיפות לבנות או כפות המשקפות את צבע מדינתם ותחל את המשחק שמאלה משולחן המזכירות. הקבוצה האחרת תחבוש כיפות כחולות או בצבע מנוגד ותחל את המשחק מצד ימין לשולחן המזכירות.

14.2 בהתחלת כל רבע, יתפסו השחקנים עמדות על קו שערם ברווחים של מטר אחד מהשני ולפחות מטר מקורות השער. לא יותר משני שחקנים יורשו להימצא בין קורות השער. אסור על אף חלק מגופם של השחקנים להימצא מעבר לקו השער בגובה פני המים.

[הערה: אסור לשחקן כלשהו למשוך את קו השער קדימה ואסור לשחקן השוחה לכדור להניח את רגליו על השער או לנסות להידחף מהשער בתחילתו של המשחק או בחידושו אחרי רבע.]

14.3 כאשר ייווכחו השופטים שהקבוצות מוכנות, ישרוק השופט לתחילת המשחק וישחרר או יזרוק את הכדור למים על קו האמצע.

14.5 אם שוחרר או נזרק הכדור למים תוך יצירת יתרון ברור לאחד הצדדים, יבקש השופט את הכדור ויבצע זריקת ביניים על קו האמצע.

15. שיטת הבקעת שערים

15.1 שער יובקע כאשר הכדור יעבור במלוא היקפו את קו השער בין שתי הקורות ומתחת למשקוף.

15.2 ניתן להבקיע שער מכל מקום בשדה המשחק למעט שלשוער אסור לעבור או לגעת בכדור מעבר לקו האמצע של המגרש.

15.3 ניתן להבקיע שער על ידי כל חלק של הגוף פרט לאגרוף קמוץ. ניתן להבקיע שער על ידי כדרורו של הכדור אל תוך השער. לפחות שני שחקנים (מקבוצה כלשהי, למעט השוער המגן) חייבים לשחק או לגעת בכדור במתכוון בתחילתו או בעת חידושו של המשחק, למעט בעת ביצוע: (א) זריקת עונשין; (ב) זריקה חופשית של שחקן לתוך שער קבוצתו; (ג) זריקה מיידית מזריקת שער; או (ד) זריקה מיידית מזריקה חופשית שניתנה מעבר לקו ששת המטרים; (ה) זריקה חופשית שנתנה ונלקחה מחוץ לקו ששת המטרים וכאשר נראה השחקן מכניס את הכדור למשחק; (ו) זריקה ישירה מזריקת קרן.

[הערה: ניתן להבקיע שער על ידי שחקן הזורק מיידית מעבר לקו ששת המטרים לאחר שלקבוצתו הוענקה זריקה חופשית בגין עבירה שנעברה מעבר לקו ששת המטרים. אם שחקן הכניס את הכדור למשחק, ניתן להבקיע שער לאחר איום/מים (דימוי זריקה) או שחיה עם הכדור. אם שחקן הכניס את הכדור למשחק לאחר שזריקת קרן נשרקה, ניתן להבקיע שער לאחר איום/מים (דימוי זריקה) או שחיה עם הכדור.

לא ניתן להבקיע שער על פי חוק זה, מיידית עם חידושו של המשחק, לאחר: (א) פסק זמן; (ב)הבקעת שער; (ג) פציעה כולל דימום; (ד) החלפת כיפה; (ה) שהשופט בקש אליו את הכדור; (ו) יציאת הכדור אל מחוץ לשדה המשחק בצידו של שדה המשחק; (ז) כל עיכוב אחר.

[הערה: לאחר הכנסת הכדור למשחק  אחד מהמקרים מעלה (א-ז), שחקן יוכל לכבוש שער גם לאחר איום/מים (דימוי זריקה) וגם לאחר שחיה עם הכדור.]

15.4 אם, בעת סיומן של 20 או 30 השניות של החזקה בכדור או עם סיום הרבע, הכדור נמצא במעופו אל השער והוא נכנס לשער, הדבר ייחשב להבקעת שער.

[הערה: בנסיבות חוק זה, אם הכדור נכנס לאחר שפגע בקורות השער, במשקוף, בשוער או בשחקן הגנה, ו/או ניתז מן המים, השער יאושר. אם האות לסיום הרבע ניתן ורק אז שוחק הכדור או שחקן התקפה אחר נגע בו במתכוון בדרכו לתוך השער, השער לא יאושר. אם כשהכדור במעופו אל השער, בנסיבות חוק זה, השוער או שחקן הגנה אחר מושכים את השער כלפי מטה, או ששחקן הגנה שאינו שוער בתוך תחום ששת המטרים של קבוצתו עוצר את הכדור בשתי ידיו או זרועותיו, או חובט בכדור באגרופו על מנת למנוע שער, השופט יפסוק זריקת עונשין אם לפי דעתו הכדור היה מגיע ונכנס לשער אילולא עבירה זו בוצעה. אם הכדור שהינו במעופו אל השער, בנסיבות חוק זה, נוחת על פני המים לפני השער וממשיך לצוף וחודר לשער בכל היקפו מעבר לקו השער, השופט יפסוק שער אך ורק בתנאי שהכדור הצף עובר את קו השער מיידית כהמשך לתנופת הזריקה.]

16. חידוש משחק לאחר שער

לאחר שהובקע שער, יתפסו השחקנים את מקומם בכל מקום בתחום מחצית שדה המשחק שלהם. אסור שאיזשהו חלק מגופם של השחקנים יהיה מעבר לקו מחצית המגרש בגובה פני המים. שופט ישרוק לחידוש המשחק וזמן המשחק בפועל יחודש כאשר הכדור יעזוב את ידו של שחקן הקבוצה שלא הבקיעה את השער. חידוש משחק שלא נעשה בהתאם לחוקה יבוצע שנית.

17. זריקת שער

17.1 זריקת שער תיפסק:

(א) כאשר עבר הכדור במלוא היקפו את קו השער מחוץ לתחום שבין הקורות ומתחת למשקוף והאחרון שנגע בכדור היה שחקן כלשהו למעט השוער של הקבוצה המגינה. (ב) כאשר הכדור עבר, במלוא היקפו, את קו השער בין הקורות ומתחת למשקוף או שפגע בקורות השער, במשקוף או בשוער המגן, ישירות מ: i .זריקה חופשית שנפסקה בתוך אזור השישה מטרים; ii .זריקה חופשית שנפסקה באזור מעבר לקו ששת המטרים אולם לא בוצעה בהתאם לחוקה; 11 iii .זריקת שער שלא בוצעה מיידית;

17.2 זריקת השער תבוצע על ידי שחקן כלשהו של הקבוצה ממקום כלשהו בתחום שני המטרים. זריקת שער שלא תבוצע על פי חוק זה, תבוצע מחדש.

[הערה: זריקת השער תבוצע על ידי השחקן הקרוב ביותר לכדור. לא יהיה עיכוב מיותר בביצוע זריקה חופשית, זריקת שער או זריקת קרן. הזריקה תתבצע בצורה כזו שתאפשר ליתר השחקנים לראות את הכדור עוזב את ידו של הזורק. שחקנים שוגים לעיתים ומעכבים ביצוע זריקה חופשית מפני שהם לא שמים לב לתנאי שב-20.4 המתיר לזורק לכדרר את הכדור לפני שימסור אותו לשחקן אחר. הזריקה אם כן, יכולה להיות מיידית, גם אם המוסר אינו מוצא באותו הרגע שחקן אחר אליו יוכל למסור את הכדור. במקרה כזה, הוא רשאי לבצע את הוצאת הכדור אם על ידי הפלתו למים, מתוך יד מורמת (ציור 1), או על ידי זריקתו באוויר (ציור 2). לאחר מכן הוא יכול לשחות עם הכדור או לכדרר בו. בכל אחת מן הדרכים, הזריקה חייבת להתבצע כך שהשחקנים האחרים יוכלו לראות זאת].

18. זריקות קרן

18.1  זריקת קרן תיפסק כאשר הכדור כולו עובר את קו השער מחוץ לתחום שבין הקורות ומתחת למשקוף, כשהשחקן שנגע בו אחרון היה שוער הקבוצה המגינה או כאשר שחקן הקבוצה המגינה שלח את הכדור מעבר לקו השער במתכוון.

18.2 זריקת קרן תבוצע על ידי שחקן מהקבוצה התוקפת מנקודת סימון 2 המטרים בצד הבריכה הקרוב ביותר לנקודה בה חצה הכדור את קו השער. הזריקה אינה חייבת להתבצע על ידי השחקן הקרוב ביותר, אולם עליה להתבצע ללא עיכוב מיותר.

[הערה: לגבי שיטת ביצוע הזריקה ראה 17.2]

18.3 בעת ביצוע זריקת הקרן, שחקני הקבוצה התוקפת לא ימצאו בתחום 2 המטרים.

18.4 זריקת קרן שבוצעה ממיקום לא נכון או לפני ששחקני הקבוצה התוקפת עזבו את תחום 2 המטרים, תבוצע מחדש.

 

19. זריקת ביניים

19.1 זריקת ביניים תיפסק:

(א) בעת הכנסת הכדור בתחילת רבע, כאשר לדעת השופט, נפל הכדור למיקום המהווה יתרון מוחלט לאחת הקבוצות.

(ב) כאשר שחקן אחד או יותר, מכל אחת מהקבוצות, מבצעים עבירה בו-זמנית בצורה שאינה מאפשרת לשופט להבחין מי ביצע אותה ראשון.

(ג) כאשר שני השופטים שורקים בו זמנית ופוסקים על עבירה רגילה, כל אחד לקבוצה אחרת.

(ד) כאשר לאף קבוצה אין שליטה בכדור ושחקן אחד או יותר, מכל אחת מהקבוצות, מבצעים עבירת הרחקה בו-זמנית. זריקת הביניים תתבצע לאחר שהשחקנים הורחקו.

(ה) כאשר הכדור פוגע או נתקע במכשול כלשהו הנמצא מעל לשדה המשחק.

19.2 בעת זריקת ביניים יזרוק השופט את הכדור למים למקום הנמצא פחות או יותר רוחבית למקום בו התרחש האירוע ובצורה שלשחקני שתי הקבוצות תהיה הזדמנות שווה להגיע לכדור. זריקת ביניים שנפסקה בתחום 2 המטרים, תתבצע על קו 2 המטרים.

19.3 אם בעת ביצוע זריקת הביניים, סובר השופט כי נפל הכדור בנקודה המקנה יתרון ברור לאחת הקבוצות, יבקש השופט את הכדור חזרה אליו ויבצע את זריקת הביניים שוב.

 

20. זריקה חופשית

20.1 זריקה חופשית תבוצע מהמקום שבו בוצעה העבירה, למעט:

במקרה בו השחקן המגן ביצע את העברה בתחום שני המטרים של קבוצתו (הקבוצה המגינה) ומיקום הכדור גם כן בתוך תחום שני המטרים, אזי הזריקה החופשית תבוצע מקו שני המטרים  מהצד המנוגד למיקום ביצוע העברה.

20.2 שחקן שהוענקה לו זריקה חופשית חייב להכניס את הכדור למשחק מיידית, כולל על ידי מסירה או זריקה לשער, אם החוקה מרשה זאת. תהיה זו עבירה אם שחקן אשר נמצא באופן ברור בעמדה המאפשרת לו את ביצוע הזריקה אינו עושה כן. שחקן הגנה אשר ביצע את העבירה חייב להתרחק מהשחקן אשר מבצע את הזריקה החופשית לפני שיוכל להרים את ידו לחסום את המסירה או הזריקה לשער; במידה ושחקן זה אינו עושה כך הוא יורחק מהמשחק בגין " הפרעה" בהתאם לחוק 22.5 .

20.3 האחריות להחזרת הכדור לשחקן האמור לבצע את הזריקה החופשית מוטלת על הקבוצה אשר הזריקה החופשית נפסקה לטובתה.

20.4 הזריקה החופשית תתבצע בצורה שתאפשר לשחקנים לראות את הכדור עוזב את ידו של השחקן מבצע הזריקה שלאחר מכן יהיה רשאי גם להוביל את הכדור או לכדררו לפני שימסור אותו לשחקן אחר, או לזרוק, במקרים בהם החוקה מרשה. הכדור יהיה במשחק מיד עם עזיבתו את ידו של מבצע הזריקה.

[הערה: לשיטת ביצוע הזריקה ראה 17.2]

 

21. עבירות רגילות

21.1 תהיה זו עבירה רגילה לבצע כל אחת מהעבירות הנ"ל (21.2 עד 21.17), והיא תוענש על ידי הענקת זריקה חופשית לקבוצה היריבה.

[הערה: השופטים חייבים לפסוק על עבירות רגילות בהתאם לחוקים על מנת לאפשר לקבוצה התוקפת לפתח מצב של יתרון. מכל מקום, חייבים השופטים להתחשב בנסיבות המיוחדות של סעיף 7.3 (יתרון) ]

21.2 להתקדם מעבר לקו השער בתחילת רבע בטרם נתן השופט את הסימן להתחלה. הזריקה החופשית תבוצע ממיקום הכדור או באם טרם שוחרר הכדור לשדה המשחק, תבוצע הזריקה מקו אמצע שדה המשחק.

21.3 לסייע לשחקן, בתחילת משחק או בכל זמן אחר במהלך המשחק.

21.4 להחזיק או להידחף מקורות השער או מאביזריהן, להחזיק או להידחף מצידי או מקצות הבריכה במהלך משחק בפועל או להיאחז בכבלים, או בעת תחילתו של רבע.

21.5 ליטול חלק פעיל כלשהו במשחק שעה שעומדים על הרצפה. ללכת כאשר המשחק מתנהל או לקפוץ מרצפת הבריכה כדי לשחק בכדור או לתקל את היריב. חוק זה לא יחול על השוער כל זמן שהוא בתחום 6 המטרים של קבוצתו.

21.6 לקחת או להחזיק את כל הכדור מתחת לפני המים בעת שמותקפים.

[הערה: זוהי עבירה רגילה לקחת או להחזיק את הכדור מתחת לפני המים בעת היות השחקן מותקף, אפילו אם ידו של השחקן המחזיק בכדור נלחצת אל מתחת לפני המים עם הכדור כתוצאה מניסיון היריב להשתלט עליו (ציור 3). אין זה משנה אם הכדור יורד אל מתחת לפני המים בניגוד לרצונו של השחקן. מה שחשוב הוא שהעבירה נפסקת כנגד השחקן אשר היה במגע עם הכדור באותו הרגע שהכדור שקע מתחת לפני המים. חשוב לזכור שהעבירה יכולה להתרחש רק כאשר שחקן מוריד את הכדור מתחת לפני המים בעת שהוא מותקף. לפיכך, אם השוער מתרומם גבוה מן המים כדי לעצור את הזריקה ותוך כדי ירידה חזרה מוריד את הכדור מתחת לפני המים, הוא לא ביצע בכך עבירה. אבל אם הוא אחר כך מחזיק בכדור מתחת לפני המים כשהינו מותקף על ידי שחקן יריב בכך הוא יפר את החוק, ואם פעולה זו מנעה שער סביר, חייבים לפסוק זריקת עונשין לפי סעיף 23.2]

21.7 להכות בכדור באגרוף קמוץ. חוק זה לא יחול על שוער בעת שהוא נמצא בתחום 6 המטרים של קבוצתו.

21.8 לשחק או לגעת בכדור בשתי ידיים בו זמנית. חוק זה לא יחול על שוער בעת שהוא נמצא בתחום 6 המטרים של קבוצתו.

21.9 לדחוף או להידחף מיריב אשר אינו אוחז בכדור.

[הערה: דחיפה יכולה להיעשות בצורות שונות כולל עם היד (ציור 4) או באמצעות הרגליים (ציור 5). במקרים המוצגים, הענישה היא זריקה חופשית בגין עבירה רגילה. מכל מקום, חייבים השופטים להקפיד להבחין בין דחיפה עם הרגל לבעיטה, כי במקרה האחרון, העבירה הופכת לעבירת הרחקה או אפילו ברוטאליות. אם הרגל נמצאת כבר במגע עם היריב ברגע שהתנועה מתחילה, זו בדרך כלל תהיה דחיפה, אולם אם התנועה מתחילה לפני שמגע כזה עם היריב נעשה, אז בדרך כלל זו תיחשב כבעיטה.]

21.10 להימצא בתחום 2 המטרים מקו השער של היריב למעט מאשר מאחורי קו הכדור. זו לא תהיה עבירה אם שחקן מוביל את הכדור לתחום 2 המטרים ומוסר אותו לחברו שמעבר לקו הכדור והוא זורק מיידית אל השער לפני שהשחקן הראשון הספיק לעזוב את תחום 2 המטרים.

[הערה: אם השחקן שקיבל את המסירה אינו זורק את הכדור לשער, השחקן שמסר את הכדור חייב לעזוב את תחום 2 המטרים מיידית כדי להימנע מלהיענש לפי חוק זה.]

21.11 לבצע זריקת עונשין באופן שונה מהמתואר.

 [הערה: ראה סעיף 24.4 לגבי שיטת ביצועה של זריקת עונשין.]

21.12 לעכב שלא לצורך ביצועה של זריקה חופשית, זריקת שער או זריקת קרן.

[הערה: ראה הערה לסעיף 17.2.]

21.13 לגעת אחרון בכדור היוצא אל מעבר לצידי שדה המשחק (כולל כדור הקופץ חזרה מצידי שדה המשחק מעל קו המים) למעט במקרה ששחקן מגן בולם כדור שנזרק אל מעבר לצידי שדה המשחק ואז תוענק זריקה חופשית לטובת הקבוצה המגינה.

21.14 כשקבוצה מחזיקה בכדור מעל:

(א) 30 שניות של משחק בפועל, או

(ב) 20 שניות של משחק במקרה של הרחקה, זריקת קרן או כדור חוזר של הקבוצה המתקיפה לאחר זריקה, כולל לאחר זריקת עונשין, מבלי שזרקה לשער היריב.

המזכיר המודד את זמן ההתקפה ייאפס את שעונו:

(א) כאשר הכדור עזב את ידו של השחקן הזורק לשער. אם הכדור חוזר למשחק מקורות השער, המשקוף או מהשוער, הזמן לא יחודש עד אשר יגיע הכדור לשליטת אחת הקבוצות. השעון יאופס לזמן של 20 שניות אם הקבוצה המתקיפה השיגה שליטה על הכדור החוזר. השעון יאופס לזמן של 30 שניות אם הקבוצה המגינה השיגה שליטה על הכדור החוזר;

(ב) כאשר הכדור מגיע לשליטתה של הקבוצה היריבה, השעון יאופס לזמן של 30 שניות. "שליטה" לא תחשב אם רק היתה נגיעה של שחקן יריב בכדור במהלך מעופו;

(ג) כאשר הכדור הוכנס למשחק בעקבות פסיקה להרחקת שחקן, השעון יאופס לזמן של 20 שניות, למעט במקרה בו בעת ההרחקה זמן ההתקפה הנותר היה מעל 20 שניות, במצב זה הזמן ימשך מנקודת זמן זו ולא יאופס.

(ד)כאשר הכדור הוכנס למשחק לאחר ביצוע זריקת עונשין, וכאשר הכדור נמצא בשליטת הקבוצה המתקיפה, או לאחר זריקת קרן, השעון יאופס לזמן של 20 שניות.

(ה) כאשר הכדור הוכנס למשחק לאחר ביצוע זריקת עונשין, זריקת שער, או זריקת ביניים השעון וכאשר הכדור עבר לשליטת הקבוצה המגינה, השעון יאופס לזמן של 30 שניות.

שעונים הנראים בבירור יראו את זמן ההחזקה בכדור בצורה יורדת (כלומר, יראו את זמן ההחזקה שנותר).

[הערה: הזמנאי והשופטים חייבים להחליט האם הייתה זריקה לשער או לא, אולם לשופטים ההחלטה הסופית.]

21.15 לבזבז זמן.

[הערה: לשופט נתונה תמיד הרשות להכריז על עבירה רגילה תחת חוק זה לפני תום תקופת החזקת הכדור החוקי. אם נשאר שחקן יחיד בחצי שדה המגרש של קבוצתו, קבלת הכדור על ידי שחקן אחר של קבוצתו הנמצא בחצי שדה המשחק האחר תחשב כבזבוז זמן.

בדקה האחרונה של המשחק, חייב השופט להיות משוכנע כי מתנהל בזבוז זמן במתכוון לפני שיפעיל חוק זה.]

21.16 להתחזות כאילו נעברה עליו עבירה.

[בהתחזות הכוונה לפעולה הננקטת על ידי שחקן כדי לגרום במתכוון לשופט להכריז על עבירה שלא בוצעה על ידי שחקן יריב. השופט יכול להוציא כרטיס צהוב נגד קבוצה בגין התחזות חוזרת ונשנית וכן יכול הוא להפעיל את חוק 22.13 (עבירה חוזרת ונשנית) כדי להעניש שחקנים עבריינים.]

 

22. עבירות הרחקה

22.1 עבירת הרחקה תיפסק אם בוצעה אחת מן העבירות הבאות(22.4 עד 22.18) אשר העונש עבורן (פרט לאותם מקרים שהחוקה מציינת אחרת) הוא הענקת זריקה חופשית לקבוצה היריבה והרחקת השחקן אשר ביצע את העבירה.

22.2 השחקן המורחק ינוע לעבר אזור הכניסה חזרה הקרוב לקו שערו מבלי לעזוב את המים. שחקן מורחק אשר הוציא עצמו מן המים (למעט עם כניסת מחליף) ייחשב כאשם בעבירה בהתאם לסעיף 22.13 (התנהגות שאינה הולמת).

[הערה: שחקן מורחק (כולל שחקן שהורחק משארית זמן המשחק) יישאר במים וינוע (גם בשחייה מתחת לפני המים) לאזור הכניסה מחדש הקרוב לקו שערו ללא הפרעה למשחק. הוא יכול לשחות מחוץ לשדה המשחק בכל נקודה על קו השער ומאחורי השער על מנת להגיע לאזור הכניסה מחדש ובתנאי שהוא איננו פוגע במיצוב השער.

עם הגיעו לאזור הכניסה חזרה, על השחקן המורחק לעלות מעל פני המים, בצורה נראית לכל, לפני שהוא (או מחליף) יורשו לחזור למשחק בהתאם לחוקה. למרות זאת, אין זה נדרש שהשחקן המורחק יישאר באזור הכניסה חזרה לצורך המתנה לבואו של מחליפו המיועד.]

22.3 השחקן המורחק או מחליף יורשו לחזור לשדה המשחק בנקודה הקרובה ביותר לקו שערו, לאחר קרות הראשון מבין אלה:

(א) כאשר חלפו 20 שניות של משחק בפועל, הזמן שבו יניף המזכיר את הדגל המתאים, וזאת בתנאי שהשחקן המורחק הגיע לאזור הכניסה חזרה בהתאם לחוקה;

(ב) כאשר הובקע שער;

(ג) כאשר קבוצת השחקן המורחק השתלטה מחדש על הכדור במהלך משחק בפועל. ברגע זה, שופט ההגנה יסמן בידו לכניסה חזרה;

(ד) כאשר נפסקה זריקה חופשית או זריקת שער לטובת קבוצתו של השחקן המורחק. סימון השופט לעבירה משמש כסימן חזרה למשחק ובתנאי שהשחקן המורחק הגיע לאזור הכניסה חזרה בהתאם לחוקה;

השחקן המורחק או מחליף יורשו לחזור לשדה המשחק מאזור הכניסה חזרה הקרוב לשערו בתנאי ש:

(א) השחקן קיבל סימן מהמזכירות או מהשופט;

(ב) השחקן לא יקפוץ או ידחף מצידי או מקיר הבריכה או שדה המשחק;

(ג) השחקן לא ישפיע על מיצוב השער;

(ד) מחליף לא יורשה להיכנס במקום השחקן המורחק עד אשר השחקן המורחק הגיע לאזור הכניסה חזרה הקרוב לשערו למעט בהפסקה בין הרבעים, אחרי שער, או במהלך פסק זמן;

(ה) לאחר שהובקע שער, שחקן מורחק או מחליף יכול להיכנס חזרה לשדה המשחק מכל מקום.

תנאים אילו יהיו בתוקף גם לגבי כניסתו של מחליף כאשר השחקן המורחק צבר שלוש עבירות אישיות או כאשר הורחק משארית זמן המשחק בהתאם לחוקה.

[הערה: השופט לא יסמן לכניסה חזרה של מחליף ולא תסמן המזכירות כניסתו של מחליף בתום 20 שניות זמן הרחקה עד אשר השחקן המורחק הגיע לאזור הכניסה חזרה הקרוב לשערו. הוראות אילו תקפות גם לגבי כניסתו של מחליף הבא במקומו של שחקן שהורחק משארית זמן המשחק. במקרה והשחקן המורחק לא הצליח לחזור לאזור הכניסה חזרה, מחליף לא יורשה להיכנס עד אשר יובקע שער, או יסתיים הרבע, או במהלך פסק זמן.

האחריות העיקרית למתן הסימן לחזרתו של שחקן מורחק או מחליף היא של שופט ההגנה. אולם, שופט ההתקפה יכול גם הוא לסייע בעניין זה וסימונו של מי מהשופטים יהא תקף. אם השופט חושד בכניסה לא חוקית או ששופט קו השער סימן כניסה לא חוקית, אז השופט תחילה צריך להיות בטוח שהשופט השני לא סימן לכניסה לא חוקית.

לפני מתן הסימן לכניסתו חזרה של שחקן מורחק או מחליף, על שופט ההגנה להמתין קמעא במקרה ששופט ההתקפה שורק להשבת השליטה בכדור לקבוצה היריבה.

סיומו של רבע אינו מהווה בהכרח העברת השליטה בכדור אולם, לשחקן מורחק או למחליף יותר לשוב לשדה המשחק באם קבוצתו זכתה בכדור בפתיחת הרבע הבא. אם קיים שחקן מורחק בעת מתן הסימן לסיומו של רבע, על השופטים והמזכיר לוודא שמספר השחקנים בכל קבוצה הינו בהתאם, לפני מתן האות לחידוש המשחק.]

22.4 לשחקן לעזוב את המים, לשבת או לעמוד על המדרגות או על צידי הבריכה במהלך המשחק, למעט במקרה של תאונה, פציעה, מחלה או באישורו של השופט.

22.5 להפריע לביצועה של זריקה חופשית, זריקת שער או זריקת קרן כולל:

(א) לזרוק במתכוון את הכדור הצידה או לעכב את שחרור הכדור במגמה למנוע את מהלך התקדמותו השוטפת של המשחק;

(ב) כל ניסיון לשחק בכדור בטרם עזב את ידו של הזורק.

[הערה: שחקן לא ייענש על פי חוק זה אם הוא לא שמע את השריקה כתוצאה מהיותו מתחת למים. השופטים צריכים להחליט באם פעולתו של השחקן נעשתה במתכוון.

הפרעה לזריקה עלולה להיעשות באופן בלתי ישיר כאשר מפריעים לתנועת הכדור, מעכבים או מונעים מהכדור להגיע אל השחקן האמור לבצע את הזריקה, או שזה עלול לקרות בעת שהזריקה מתבצעת ושחקן יריב מפריע על ידי חסימת כיוון הזריקה (ציור 6), או על ידי הפרעה לתנועת השחקן הזורק עצמו (ציור 7) או על ידי יריב העובר עבירה לפי חוק 20.2. לגבי הפרעה בעת ביצוע זריקת עונשין ראה גם סעיף 22.17.]

22.6 לנסות לשחק או לחסום זריקה לשער עם שתי ידיים מחוץ לאזור 6 המטרים.

22.7 להתיז מים במתכוון על פניו של היריב.

[הערה: בהתזה משתמשים לפעמים כטקטיקה לא הוגנת, אולם לעיתים קרובות מענישים רק כשהמצב ברור יותר, שעה ששני שחקנים נמצאים פנים אל פנים (ציור 8). מכל מקום, זה יכול לקרות גם בצורה ברורה פחות כאשר שחקן יוצר מסך של מים באמצעות זרועו, לכאורה שלא במתכוון, בניסיון לחסום את שדה ראייתו של היריב אשר עומד לזרוק לשער או למסור.

העונש על התזה במתכוון כלפי יריב הוא הרחקה לפי סעיף 22.7 או זריקת עונשין לפי סעיף 23.2 אם היריב נמצא בתחום 6 המטרים והוא מנסה לזרוק לשער. ההחלטה האם לפסוק זריקת עונשין או הרחקה תהיה תלויה אך ורק במיקומו ופעולותיו של השחקן התוקף. עצם עובדת המצאות השחקן העבריין בתחום 6 המטרים או מחוצה לו, אינו הגורם המכריע.]

22.8 לעכב או בכל צורה אחרת למנוע את תנועתו החופשית של היריב אשר אינו מחזיק בכדור, כולל שחיה על כתפי היריב, גבו או רגליו. "החזקה" הינה הרמה, נשיאה או נגיעה בכדור אך אינה כוללת כדרור.

[הערה: ניתן גם ליישם חוק זה למתן יתרון לקבוצה התוקפת. אם תוך כדי התקפת נגד מבוצעת עבירה אשר מגבילה את ההתקפה, השחקן העבריין יורחק.

הדבר הראשון שעל השופט לשקול הוא האם היריב מחזיק בכדור? מפני שאם הוא עושה כן, השחקן התוקף אינו יכול להיענש על עיכוב. זה ברור ששחקן מחזיק את הכדור אם הוא מחזיק בו מורם מעל פני המים (ציור 9). השחקן נחשב כמחזיק בכדור גם אם הוא שוחה איתו וידו מונחת עליו או נוגעת בו בשעה שהכדור שוכב על פני המים (ציור 10). שחיה עם כדור (כדרור), כפי שמראים בציור 11, אינה נחשבת להחזקה.

צורה שכיחה של עיכוב היא כאשר השחקן חוצה בשחייה מעל לרגליו של היריב (ציור 12). ובכך הוא מאט לו את קצב התקדמותו ומפריע לו לבצע את פעולת הרגליים הרגילה. צורה אחרת היא שחייה מעל לכתפיו של היריב. חייבים לזכור שעבירת עיכוב יכולה להתבצע גם על ידי השחקן שהכדור בשליטתו. לדוגמא, ציור 13 מראה שחקן השומר יד אחת על הכדור ומנסה להרחיק את היריב בידו השניה כדי להשיג מרחב תנועה גדול יותר לעצמו. ציור 14 מראה שחקן, שהכדור בשליטתו, מונע תנועה מיריבו על ידי דחיפתו לאחור באמצעות ראשו. צריך להשגיח מאד במקרים המוצגים בציורים 13 ו 14, מפני שכל תנועה אלימה מצד השחקן השולט בכדור עלולה להוות הכאה או אפילו עבירה ברוטאלית. הציורים הללו באים להציג עיכוב בתנועה בלתי אלימה. שחקן עלול גם לבצע עבירת עיכוב, אפילו אם הוא אינו מחזיק או נוגע בכדור. ציור 15 מראה שחקן אשר חוסם במתכוון בגופו ובידיו הפרושות לצדדים ובכך עושה את הגישה לכדור בלתי אפשרית. עבירה זו מתבצעת לעיתים תכופות סמוך לגבולות שדה המשחק.]

22.9 להחזיק, להטביע או למשוך לאחור יריב אשר אינו מחזיק בכדור. "החזקה" פירושה הרמה, נשיאה או נגיעה בכדור אבל איננה כוללת כדרור הכדור.

[הערה: יישומו הנכון של חוק זה חשוב מאד משתי בחינות, הן מבחינת הצגת המשחק והן מבחינת ההגעה לתוצאה הוגנת ונכונה. הניסוח של החוק הוא ברור ומפורש ויכול להתפרש רק בדרך אחת בלבד. להחזיק (ציור 16), להטביע (ציור 17), או למשוך לאחור (ציור 18) את היריב אשר אינו אוחז בכדור, הינן עבירות הרחקה. חיוני הוא שהשופטים יישמו חוק זה כהלכה וללא פרשנות אישית שרירותית, כדי להבטיח שהגבולות המונעים משחק גס לא ייפרצו. בנוסף, השופטים חייבים לזכור כי הפרה של סעיף 22.9 בתוך תחום 6 המטרים אשר מונעת שער סביר, חייבת להיענש על ידי הענקת זריקה עונשין.]

22.10 להשתמש בשתי ידיים להחזיק יריב בכל מקום בשדה המשחק.

22.11 שחקן קבוצה מגינה אשר עובר עבירה על כל שחקן מהקבוצה התוקפת, בכל מקום שיהיה בחצי שדה המשחק של הקבוצה שזה עתה הכדור עבר לשליטתה.

[הערה: יש ליישם חוק זה כאשר הקבוצה שאיבדה שליטה על הכדור מנסה להגביל את התקפתה של הקבוצה היריבה על ידי ביצוע עבירה על שחקן כלשהו של הקבוצה היריבה בטרם חצה השחקן את קו אמצע שדה המשחק.]

22.12 לבעוט או להכות יריב במתכוון, או לעשות תנועות לא רגילות בכוונה לבעוט או להכות.

[הערה: עבירת בעיטה או הכאה יכולה להיעשות בכמה צורות שונות, כולל ביצועה על ידי שחקן שהכדור בשליטתו או על ידי שחקן יריב. עצם השליטה בכדור אינה הגורם הקובע. מה שחשוב היא פעולתו של השחקן העבריין, כולל אם הוא עושה תנועות בלתי רגילות בניסיון לבעוט או להכות, גם אם הוא נכשל ביצירת מגע. אחת מהפעולות החמורות של הכאה היא שליחת מרפק לאחור (ציור 19) אשר יכולה לגרום לפציעה חמורה של היריב. בצורה דומה, יכולה להיגרם פציעה חמורה כאשר שחקן, במתכוון, נוגח בראשו לאחור בפניו של היריב אשר שומר עליו מקרוב. בנסיבות אלו, צודק יהיה השופט, גם כן, אם יעניש את העבריין בהתאם לסעיף 22.14 (ברוטליות) על פני סעיף 22.12]

22.13 להיות אשם בהתנהגות לא נאותה, הכוללת גם את השימוש בשפה לא הולמת, משחק תוקפני או רצוף עבירות, לסרב לציית או לגלות חוסר כבוד וזלזול כלפי שופט או בעל תפקיד, או לגלות התנהגות שבניגוד לרוח החוקה והעלולה להוציא שם רע למשחק. השחקן העבריין יורחק משארית זמן המשחק עם אפשרות החלפה לאחר קרות הראשון מבין התנאים המפורטים בסעיף 22.3 והוא חייב לעזוב את איזור התחרות.

[הערה: אם שחקן עובר עבירה המצוינת בסעיף זה במהלכה של הפסקה בין הרבעים, במהלך פסק זמן או לאחר שהובקע שער, השחקן יורחק משארית זמן המשחק ומחליף יורשה להיכנס לשדה המשחק מיידית ולפני חידושו של המשחק כיוון שכל המצבים האילו נחשבים כזמן הפוגה. המשחק יחודש בנוהל הרגיל.]

22.14 להתנהג בברוטליות (כולל משחק בצורה אלימה, בעיטה או הכאה או ניסיון לכך תוך כוונה זדונית) כנגד יריב או ממלא תפקיד, בין אם במהלך המשחק, במהלך עצירות כלשהן , פסקי זמן, לאחר שהובקע שער או בהפסקות שבין הרבעים.

כשעבירה זו בוצעה במהלך המשחק, השחקן העבריין יורחק משארית זמן המשחק וחייב לעזוב את איזור התחרות. זריקת עונשין תפסק לטובת הקבוצה היריבה. שחקן מחליף יוכל להיכנס בתום ארבע דקות של משחק בפועל.

כשקורה המקרה במהלך עצירה כלשהי, פסק זמן, לאחר שהובקע שער או בהפסקה שבין הרבעים, השחקן יורחק משארית זמן המשחק וחייב לעזוב את איזור התחרות. לא תוענק זריקת עונשין לטובת הקבוצה היריבה. שחקן מחליף יוכל להיכנס בתום ארבע דקות של משחק בפועל. המשחק יחודש בנוהל הרגיל.

אם שורקים השופטים בו זמנית להתנהגות ברוטלית או למשחק בצורה אלימה של שחקנים משתי הקבוצות במהלך המשחק, שני השחקנים יורחקו לשארית זמן המשחק ויוחלפו לאחר שיעברו 4 דקות של משחק בפועל. הקבוצה שהכדור היה בשליטתה תבצע זריקת עונשין ראשונה ולאחר כך תבצע זרקית עונשין הקבוצה השניה. אחרי שהתבצעה זריקת העונשין השניה יחודש המשחק על ידי הקבוצה שבשליטתה היה הכדור על ידי ביצועה של זריקה חופשית על או מעבר לקו אמצע שדה המשחק.

22.15 במקרה של הרחקה בו זמנית של שחקנים משתי הקבוצות במהלך המשחק, שני השחקנים יורחקו ל-20 שניות. שעון ההתקפה לא יאופס והמשחק יחודש על ידי זריקה חופשית שתבוצע על ידי הקבוצה שבשליטתה היה הכדור. אם, כשהוכרזה עבירת ההרחקה הבו זמנית, לא היתה שליטה בכדור לאף קבוצה, שעון ההתקפה יאופס לזמן של 30 שניות והמשחק יחודש על ידי זריקת ביניים.

[הערה: שני השחקנים אשר הורחקו בהתאם לסעיף זה, יורשו להיכנס חזרה אחרי קרות הראשון מבין התנאים המפורטים בסעיף 22.3 או בעת החלפת השליטה בכדור הבאה.

אם שני שחקנים הורחקו לפי חוק זה והינם זכאים להיכנס חזרה, שופט ההגנה יסמן לכניסתו חזרה של השחקן ברגע שהוא מוכן. השופט אינו צריך להמתין עד ששני השחקנים יהיו מוכנים להיכנס חזרה]

22.16 כניסה חזרה לשדה המשחק בניגוד לחוקה של שחקן שהורחק או של מחליפו, כולל:

(א) ללא קבלת סימן מהמזכירות או מהשופט;

(ב) מכל מקום אחר שאינו אזור הכניסה חזרה הקרוב לקו שערו, למעט אותם מקרים בהם החוקים מאפשרים החלפה מיידית;

(ג) קפיצה או הידחפות מצידי או מקיר הבריכה או משדה המשחק;

(ד) פגיעה במיצוב השער.

(ה) בחילוף מהיר (חילוף מצידו של שדה המשחק), כאשר הכניסה לשדה המשחק לא התבצעה בהתאם לחוק החילוף המהיר כפי שמוזכר בסעיף 5.6 .

אם עבירה זו בוצעה על ידי שחקן שהכדור לא בשליטת קבוצתו, השחקן העבריין יורחק וזריקת עונשין תוענק לטובת הקבוצה היריבה. לחובת שחקן זה תרשם עבירה אישית אחת בלבד אשר תסומן על ידי המזכירות כ"הרחקת עונשין".

אם העבירה בוצעה על ידי שחקן שהכדור בשליטת קבוצתו, השחקן העבריין יורחק וזריקה חופשית תוענק לקבוצה היריבה.

22.17 להפריע לביצוע של זריקת עונשין. השחקן העבריין יורחק משארית זמן המשחק עם החלפה לאחר קרות הראשון מבין מקרים כמצוין בסעיף 22.3 וזריקת העונשין תתבצע כמתוכנן או מחדש כפי שנדרש.

[הערה: הצורה השכיחה ביותר להפריע לביצוע זריקת עונשין היא כאשר היריב מכוון בעיטה בשחקן הזורק בדיוק כשהזריקה עומדת להתבצע. חיוני שהשופטים יוודאו שכל השחקנים נמצאים במרחק של 2 מטרים לפחות מהשחקן הזורק, כדי למנוע שהפרעה כזו תקרה. על השופט גם לאפשר לקבוצה המגינה את זכות הראשונים לתפוס עמדות.]

22.18 כאשר השוער המגן, בעת ביצוע זריקת העונשין, אינו מתמקם במקום הנכון על קו השער וזאת לאחר שהשופט הורה לו כבר פעם לעשות כן. שחקן הגנה אחר רשאי לתפוס את מקומו של השוער, אולם ללא זכויותיו ומגבלותיו.

22.19 כששחקן מורחק, זמן ההרחקה יחל להימדד מיד עם עזיבת הכדור את ידו של השחקן המוציא את הזריקה החופשית או עם הנגיעה של השחקן הראשון בכדור לאחר זריקת ביניים.

22.20 אם שחקן שהורחק מפריע במתכוון למשחק, כולל פגיעה במיצוב השער, תיפסק זריקת עונשין לזכות הקבוצה היריבה ועבירה אישית נוספת תירשם לחובת השחקן המורחק. אם שחקן מורחק אינו מתחיל לעזוב את שדה המשחק כמעט מיידית, השופט רשאי לראות בזאת הפרעה מכוונת לפי סעיף זה.

23. עבירות עונשין

23.1 כל עבירה שתתבצע לפי סעיפים 23.2 עד 23.9 תיחשב לעבירת עונשין שבגינה תיפסק זריקה עונשין לזכות הקבוצה היריבה.

23.2 שחקן הגנה המבצע עבירה כלשהי בתחום 6 המטרים שאילולא בוצעה סביר שהיה מובקע שער.

[הערה: בנוסף לעבירות אחרות המונעות שער סביר, יחשבו לעבירות במסגרת סעיף זה גם:

(א) כשהשוער או שחקן הגנה אחר מושך מטה את השער או בדרך אחרת מזיז את השער (ציור 20);

(ב) כששחקן הגנה מנסה לחסום זריקה לשער או מסירה בשתי ידיו (ציור 21);

(ג) כששחקן הגנה משחק בכדור באגרוף קמוץ (ציור 22);

(ד) כשהשוער או שחקן הגנה אחר, מטביע את הכדור אל מתחת לפני המים בעת שהיריב תוקף אותו.

חשוב להדגיש שבשעה שהעבירות המתוארות לעיל ועבירות אחרות כמו החזקה, משיכה לאחור, עיכוב וכו', נענשות באופן רגיל על ידי זריקה חופשית (והרחקה במידת הנדרש), הרי שכאן הן הופכות לעבירות עונשין אם הן בוצעו בתחום 6 המטרים על ידי שחקן הגנה ושבהעדרן סביר שהיה מובקע שער.]

23.3 כששחקן הגנה בועט או מכה יריב בתחום 6 המטרים או מתנהג בברוטליות. במקרה של ברוטליות, השחקן העבריין יורחק גם משארית זמן המשחק ומחליף יוכל להיכנס בתום 4 דקות של זמן משחק בפועל. זאת, בנוסף על הענקתה של זריקת עונשין. אם השחקן העבריין הוא השוער, שוער מחליף יוכל להכנס במקום שחקן אחר על פי חוק 5.6.

23.4 כששחקן מורחק מפריע במתכוון למהלך המשחק, כולל פגיעה במיצוב השער.

23.5 כששוער או שחקן הגנה אחר, מושך את השער כלפי מטה לחלוטין מתוך מטרה למנוע שער סביר. השחקן עובר העבירה יורחק גם משארית זמן המשחק עם החלפה כשמחליפו ייכנס אחרי קרות המקרה הראשון מבין התנאים המפורטים בסעיף 22.3.

23.6 כשהשחקן שהורחק או מחליף אשר אינו זכאי בהתאם לחוקה להשתתף במשחק בעת זו, נכנס לשדה המשחק. השחקן העבריין יורחק גם משארית זמן המשחק עם החלפה. מחליפו ייכנס אחרי קרות המקרה הראשון מבין התנאים המפורטים בסעיף 22.3.

23.7 כשמאמנה או כל בעל תפקיד אחר של הקבוצה שהכדור אינו בשליטתה מבקש פסק זמן. במקרה זה לא תרשם עבירה אישית לחובתו של שחקן כלשהו.

23.8 כשמאמנה, כל בעל תפקיד אחר או שחקנה של הקבוצה שהכדור אינו בשליטתה נוקט בכל פעולה הבאה למנוע שער סביר או לעכב את המשחק. בגין עבירה זו לא תרשם עבירה אישית לחובתו של המאמן או בעל התפקיד.

23.9 כאשר שחקן הגנה, כולל השוער, מבצע עבירה על שחקן התקפה מאחור בתחום 6 המטרים, וכאשר השחקן המתקיף פונה לכיוון השער ומבצע תנועת זריקה, למעט מקרה בו שחקן ההגנה מבצע מגע רק עם כדור המשחק. אם פעולות השחקן המגן מונעות מן השחקן המתקיף מלבצע זריקה, עבירת עונשין תישרק.

[הערה: לפי סעיף 23.2, על השופט לשרוק על עבירת עונשין למעט מצב בו השחקן המתקיף כבש שער.]

23.10 אם במהלך הדקה האחרונה של המשחק נפסקה זריקת עונשין לטובת אחת הקבוצות, מאמנה של קבוצה זו יכול לבחור להמשיך ולהחזיק בכדור ולקבל זריקה חופשית במקום. הזמנאי האחראי על מדידת זמן ההחזקה בכדור יאפס את השעון לזמן של 30 שניות.

[הערה: זאת אחריותו של המאמן לתת סימן ברור וללא כל דיחוי אם ברצון קבוצתו להמשיך ולהחזיק בכדור על פי סעיף זה.]

 

24. זריקות עונשין

24.1 כל שחקן, שלזכותה נפסקה זריקת עונשין יכול לבצעה מכל נקודה על קו 5 המטרים של הקבוצה היריבה.

24.2 על כל השחקנים לפנות את אזור 5 המטרים ולהתרחק לפחות מרחק של 2 מטרים מהשחקן המבצע את הזריקה. בכל צד של השחקן הזורק תהיה לשחקן הגנה אחד זכות קדימה לתפוס את מקומו. השוער המגן יתמקם בין קורות השער מבלי שחלק כלשהו מגופו ימצא מעבר לקו השער בגובה פני המים. במידה שהשוער ימצא מחוץ למים, שחקן אחר רשאי לתפוס את מקומו, אולם ללא זכויותיו או מגבלותיו של השוער.

24.3 כאשר השופט הממונה על ביצוע הזריקה יהיה שבע רצון שהשחקנים ממוקמים במקומותיהם הנכונים, הוא ייתן את הסימן לביצוע הזריקה על ידי שריקה מלווה בהורדת ידו ממצב אנכי למצב אופקי.

[הערה: הורדת היד בד בבד עם מתן השריקה מאפשרים את ביצוע הזריקה בכל תנאי, אפילו גם בתנאי רעש מהקהל. עם הרמת היד, השחקן הזורק יתכונן ויתרכז מאחר וידוע לו כי האות לזריקה יבוא מיד.]

24.4 על השחקן המבצע את זריקת העונשין להיות בשליטה על הכדור ולזרוק אותו מיידית ובתנועה מתמשכת ישירות אל השער. השחקן רשאי לבצע את הזריקה בהרמת הכדור מן המים (ציור 23) או כשהכדור מוחזק בידו המורמת (ציור 24) וניתן להוליך את הכדור לאחור, כהכנה לזריקה קדימה, בתנאי שההמשכיות לא תופסק לפני שהכדור עוזב את יד הזורק.

[הערה: אין דבר בחוקה המונע מן השחקן המבצע את הזריקה לבחור בעמדה כשגבו אל השער, ומעמדה זו לזרוק בתנועת חצי-בורג או בורג שלם.]

24.5 אם הכדור חוזר למגרש מקורות השער, מהמשקוף או מהשוער עצמו, הכדור נשאר במשחק ואין צורך ששחקן אחר יגע בו לפני ניסיון הבקעה נוסף.

24.6 אם בדיוק באותו הזמן שהשופט פוסק לזריקת עונשין, שורק הזמנאי לסיום הרבע, כל השחקנים, למעט השוער המגן והשחקן הזורק, יעזבו את המים לפני ביצוע הזריקה. במצב זה, כדור החוזר למגרש מקורות השער, המשקוף או השוער, ייחשב מיד לכדור מת.

25. עבירות אישיות

25.1 עבירה אישית תירשם כנגד כל שחקן המבצע עבירת הרחקה או עבירת עונשין. השופט יציין בפני המזכירות את מספרו של השחקן עובר העבירה.

25.2 עם צבירת עבירה אישית שלישית, יורחק השחקן משארית זמן המשחק כשמחליף יוכל להיכנס אחרי קרות הראשון מבין התנאים המפורטים בסעיף 22.3. אם העבירה האישית השלישית היא עבירת עונשין, כניסתו של מחליף תעשה מיידית.

26. תאונה, פציעה או מחלה

26.1 שחקן יורשה לעזוב את המים, לשבת או לעמוד על המדרגות או על צד הבריכה במהלך המשחק אך ורק במקרה של תאונה, פציעה או מחלה או באישורו של השופט. שחקן אשר עזב את המים באופן חוקי, רשאי להיכנס חזרה מאזור הכניסה חזרה הקרוב לשערו, בזמן עצירה מתאים ובאישורו של השופט.

26.2 במידה ושחקן מדמם, השופט יורה מיידית לשחקן לצאת מהמים, יאפשר כניסה מיידית של מחליף והמשחק ימשך ללא הפסקה. לאחר שהדימום פסק, מותר לשחקן לשמש כמחליף במהלכו הרגיל של המשחק.

26.3 במקרה של תאונה, פציעה או מחלה אחרים מאשר דימום, שופט, על פי שיקול דעתו, רשאי להשהות את המשחק למשך לא יותר משלוש דקות. במקרה זה, ינחה השופט את הזמנאי מתי מתחילה תקופת ההשהיה.

26.4 במידה והמשחק ייעצר בגין תאונה, פציעה, מחלה, דימום או דבר בלתי צפוי אחר, הקבוצה שבשליטתה היה כדור בעת עצירת המשחק תכניס את הכדור למשחק במקום שבו הוא נעצר, כאשר יחודש המשחק.

26.5 למעט בנסיבות של סעיף 26.2 (דימום), לא יורשה השחקן לקחת חלק נוסף במשחק במידה ונכנס במקומו שחקן מחליף.

חוקי קבוצות גיל בכדורמים

1 כל המשתתפים בקבוצות הגיל ימצאו מתאימים החל ב- 1 בינואר ועד ה- 11 בדצמבר לגילם במוצאי יום (בחצות) ה-11 בדצמבר של שנת התחרות.

2 קבוצות הגיל בכדורמים לבנים ובנות הם כדלקמן:

(א) גילאים 15 ו 16 או פחות

(ב) גילאים 17 ו 18 או פחות

(ג) גילאים 19 ו 20 או פחות

גילאי הנבחרות לקדטים, נערים וג'וניור באליפויות העולם הם עד גיל 16, עד גיל 18 ועד גיל 20 בהתאמה.

 

נספח א'

 הנחיות לשימוש בשני שופטים

 1. השופטים הם בשליטה מלאה על המשחק וסמכותם להכריז על עבירות ועל עונשיהן, שווה. חילוקי דעות בין השופטים לא ישמשו בסיס למחאות או ערעורים.
 2. הועדה או הארגון הממנה את השופטים יהיה בעל הסמכות לקבוע באיזה צד כל אחד מהשופטים ישפוט. השופטים יחליפו צדדים לפני תחילת כל רבע שבו הקבוצות לא מחליפות צדדים.
 3. בהתחלת המשחק ובתחילת כל רבע, יתייצבו השופטים על קו חמשת המטרים של כל אחד מהם, בהתאמה. סימן ההתחלה יינתן על ידי השופט הנמצא בצד שבו נמצא שולחן המזכירות.
 4. לאחר הבקעת שער, האות לחידוש המשחק יינתן על ידי השופט אשר שלט על מהלך ההתקפה בעת שהשער הובקע. לפני חידוש המשחק יוודאו השופטים כי כל החילופים הושלמו.
 5. לכל שופט תהיה הסמכות להכריז על עבירה בכל חלק של שדה המשחק, אולם כל שופט ימקד את תשומת ליבו העיקרית למצב ההתקפי של ההתקפה אל השער שמימינו. השופט אשר אינו מפקח על המצב ההתקפי (שופט ההגנה), ישמור על עמדה הזהה לקו בו נמצא שחקן הקבוצה התוקפת המרוחק ביותר משער היריב.
 6. כשמעניקים זריקה חופשית, זריקת שער או זריקת קרן, השופט שקיבל את ההחלטה ישרוק במשרוקיתו ושני השופטים יסמנו את כוון ההתקפה כדי לאפשר לשחקנים הנמצאים במקומות שונים בשדה המשחק לזהות במהירות איזו קבוצה זכתה בזריקה החופשית. השופט מחליט ההחלטה יצביע על המקום ממנו יש לבצע את הוצאת הכדור במידה והכדור לא נמצא במקום זה. על השופטים לסמן כמפורט בנספח ב' על מנת להצביע על טבען של העבירות שהם מענישים בגינן.
 7. אם, לדעת השופט, שחקן כלשהו מתמיד לשחק באופן בלתי ספורטיבי או מתחזה, יוציא השופט לשחקן העבריין כרטיס צהוב. במידה וההתנהגות הזו תימשך, יוציא השופט לשחקן כרטיס אדום כך שיראה בבירור הן בשדה המשחק והן למזכירות כיון שהמעשה ייחשב להתנהגות שאינה הולמת. לאחר מכן יסמן השופט את מספרו של השחקן המורחק לכיוון המזכירות.
 8. האות לביצוע זריקת עונשין יינתן על ידי שופט ההתקפה פרט לכשהשחקן הרוצה לזרוק בידו השמאלית יבקש משופט ההגנה שיתן את האות לזריקה.
 9. כאשר שני השופטים פוסקים בו-זמנית על זריקה חופשית לאותה קבוצה, הזריקה תופנה אל השחקן לטובתו פסק שופט ההתקפה.
 10. כאשר שני שופטים פוסקים בו-זמנית על עבירה רגילה, כל אחד לקבוצה אחרת, תקבע זריקת ביניים אשר תבוצע על ידי שופט ההתקפה.
 11. כאשר שני השופטים פוסקים בו-זמנית, האחד על עבירה רגילה והשני על עבירת הרחקה, או עבירת עונשין, עבירת ההרחקה או העונשין תופעל.
 12. כאשר שחקנים משתי הקבוצות מבצעים עבירת הרחקה בו-זמנית במהלך המשחק, השופט יבקש אליו את הכדור ויוודא ששתי הקבוצות וגם המזכירות יודעים מי השחקנים המורחקים. שעון ה- 30 שניות לא יאופס והמשחק יחודש בזריקה חופשית על ידי הקבוצה שבשליטתה היה הכדור. אם לא הייתה שליטה בכדור לאף קבוצה, שעון 30 השניות להחזקה בכדור יאופס והמשחק יחודש בזריקת ביניים.

13. במקרה ומוענקות בו-זמנית זריקות עונשין לשתי הקבוצות, הזריקה הראשונה תתבצע על ידי הקבוצה שבשליטתה היה הכדור לאחרונה. אחרי שנזרקה זריקת העונשין השניה יחודש המשחק בזריקה חופשית על קו אמצע שדה המשחק על ידי הקבוצה שבשליטתה היה הכדור.

 

ציור E

לסימון הרחקה בו-זמנית של שני שחקנים. השופט מצביע בשתי ידיו לעבר שני השחקנים, מסמן את הרחקתם בהתאם לציור D ואז מסמן את מספריהם.

ציור F

לסימון הרחקת שחקן עם אפשרות החלפה. השופט מורה על הרחקה בהתאם לציור D (או ציור E ע"פ הצורך) ואז מסובב את ידיו אחת מעבר לשניה בצורה שתראה בבירור לעבר שדה המשחק ולמזכירות. אחר כך מסמן השופט את מספרו של השחקן למזכירות.

ציור G

לסימון הרחקת שחקן ללא אפשרות החלפה. השופט מורה על הרחקה בהתאם לציור D (או ציור E ע“פ הצורך) ואז יצליב את ידיו בצורה שתראה בבירור לעבר שדה המשחק ולמזכירות. אחר כך מסמן השופט את מספרו של השחקן למזכירות.

ציור H

לסימון פסיקתה של זריקת עונשין. השופט מניף את ידו למעלה עם חמש אצבעות מושטות כלפי מעלה. אחר כך מסמן השופט למזכירות את מספרו של השחקן.

ציור I

לסימון הבקעת שער. השופט שורק במשרוקיתו ומצביע מידית לעבר מרכז שדה המשחק.

ציור J

לסימון הרחקה בגין החזקת היריב. השופט מחזיק את פרק ידו האחת עם כף ידו השניה.

ציור K

לסימון הרחקה בגין הטבעת היריב. השופט מבצע תנועה ממצב מאוזן כלפי מטה בשתי ידיו.

ציור L

לסימון עבירת הרחקה בגין משיכה לאחור של היריב. השופט מבצע תנועת משיכה עם שני ידיו מושטות במאוזן אל כיוון גופו.

ציור M

לסימון עבירת הרחקה בגין בעיטה ביריב. השופט מבצע תנועת בעיטה ברגלו.

ציור N

לסימון עבירת הרחקה בגין הכאת היריב. השופט מבצע תנועת הכאה עם אגרוף קמוץ במאוזן מהגוף כלפי חוץ.

ציור O

לסימון עבירה רגילה בגין דחיפה או הידחפות מהיריב. השופט מבצע תנועת דחיפה בכף יד פתוחה במאוזן מהגוף כלפי חוץ.

ציור P

לסימון עבירת הרחקה על עיכוב היריב. השופט מבצע תנועת גלישה עם זרוע אחת במאוזן מעבר לזרוע השניה.

ציור Q

לסימון עבירה רגילה בגין הטבעת כדור. השופט מבצע בידו תנועה כלפי מטה המתחילה ממצב מאוזן.

ציור R

לסימון עבירה רגילה בגין עמידה על הקרקעית. השופט מרים ומוריד רגל אחת.

ציור S

לסימון עבירה רגילה בגין השתהות מיותרת בעת ביצוע זריקה חופשית, זריקת שער או זריקת קרן. השופט מרים פעם או פעמיים את ידו כשכף היד כלפי מעלה.

ציור T

לסימון הפרה של חוק ה- 2 מטרים. השופט מציין את המספר 2 על ידי הרמת אצבע ואמה באוויר כשידו מושטת כלפי מעלה.

ציור U

לסימון עבירות רגילות של בזבוז זמן ותום 30 השניות של החזקה בכדור. השופט מזיז את ידו בתנועה סיבובית פעמיים או שלוש.

ציור V

סימון של שופט השער לתחילתם של המשחק, של זריקת עונשין או של זריקת קרן.

ציור W

סימון של שופט השער לתחילה לא תקינה של המשחק או של חידושו או חזרה למשחק לא תקינה של שחקן מורחק או של מחליפו.

ציור X

לסימון של שופט השער לזריקת שער או זריקת קרן.

ציור Z

סימון של שופט השער לשער.

כותרת אלמנט

ציור AA - לסימון מספרו של שחקן. על מנת לאפשר לשופט לתקשר טוב יותר עם השחקנים והמזכירות, סימוני מספרים יעשו עם שתי ידיים כאשר המספר גבוה מחמש. יד אחת מראה חמש אצבעות והשניה מראה אצבעות נוספות על מנת להשלים למספרו של השחקן עד תשע. לסמן את המספר עשר יש להרים יד קמוצה בלבד. כאשר המספר גבוה מעשר, תורם יד אחת קמוצה והשניה מראה אצבעות נוספות עד להשלמת מספרו של השחקן כנדרש.

נספח ג' – תקנות לצעדים משמעתיים בכדורמים

מבוא: תקנות אלה כוללות הנחיות בסיסיות למשחק הוגן, התנהגות אתית ומוסרית ומשמעת כללית בכדורמים.
תקנות אלה כוללות אמצעים הקשורים לתקריות שמעורבות בהן קבוצות, איגודי כדורמים, מחלקות כדורמים של איגודים חברי FINA ,שחקנים, מנהיגי ועסקני קבוצות, אוהדים וצופים וגם תקריות שמעורבים בהם בעלי תפקידים או בני אדם אחרים הנוכחים בתחרויות כדורמים. ההנחיות יהיו בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2001 ויחליפו את הקוד אשר אומץ על ידי הנהלת FINA ב – 28 במרץ 2001.
מטרת תקנות אילו להבטיח שספורט הכדורמים ישוחק בצורה הוגנת וללא הפרעה ושאירועים העלולים לפגוע בתדמית הכדורמים או בשמו הטוב, יטופלו.

1. בכפוף ובנוסף לחוקי FINA
1.1 הנחיות אילו כפופות וכתוספת לכל חוקי FINA ,כפי שיאומצו על ידי קונגרס FINA מפעם לפעם, ולקוד ההתנהגות של FINA.

2. עבירות על ידי בעלי תפקידים
2.1 העונשים שיש להטיל כתוצאה מעבירות שנעברו על ידי כל אדם אשר מונה על ידי FINA לתפקיד של משקיף, שופט, שופט שער או המשרת בשולחן המזכירות במשחק כדורמים כלשהו, יהיו השעייתו מהמשך השתתפות בטורניר שבמסגרתו היה המשחק וייכתב דו"ח אשר יופנה להנהלת FINA או במידה והנהלת FINA אינה מכונסת יופנה המכתב לבעל תפקיד ב-FINA להפעלת שיקול דעת לגבי ענישה נוספת.
2.2 אדם אשר מונה על ידי FINA לתפקיד של משקיף, שופט, שופט שער או לקחת חלק במזכירות במשחק כדורמים כלשהו ועבר עבירה המצוינת בהנחיות אילו או בקוד ההתנהגות של FINA ומעורבים בה מרמה או משוא פנים, עלול להיות מושעה עד למשך כל חייו.

3. עבירות כנגד בעלי תפקידים
3.1 עבירה שנעברה על ידי שחקן או בעל תפקיד בקבוצה תגרור אחריה השעיה מינימלית של משחק אחד ועד להשעיה מירבית למשך שנה מכל משחקי כדורמים.
3.2 אם העבירה כוללת אלימות שגרמה לפציעה חמורה, שימוש בכלי קשיח או כל גילוי של אלימות אחרת כנגד גוף, העבריין יושעה לשנה לפחות ועד למקסימום השעיה למשך כל חייו ממשחקי כדורמים.
3.3 באם העבירה היא ניסיון לבצע עבירה לפי סעיף 3.2 למעלה, אזי העונש יהיה השעיה משלשה משחקים לפחות ועד למקסימום השעיה מכל משחקי כדורמים במשך שנה אחת.
3.4 העבירות המצוינות בסעיפים 3.1, 3.2,ו-  3.3 כוללת את אותם המעשים שנעשו החל מ-30 דקות לפני תחילת המשחק ועד 30 דקות לאחר סיומו.
3.5 אם העבירות המצוינות בסעיפים 3.1, 3.2, או 3.3 נעברו על ידי אדם אחר כלשהו שאינו שחקן או בעל תפקיד בקבוצה אזי עונש המינימום יהיה התראה או הרחקה מתחום הבריכה ועד למקסימום עונש של השעיית הזכות לצפות במשחקי כדורמים לתקופה כלשהי של עד וכולל למשך כל חייו.
3.6 עונש המינימום כנגד עבירה כלשהי על פי פרק 3 עלול לגדול במקרה של עבירה שנייה וחוזרת המבוצעת על ידי אדם כלשהו.

4. עבירות כנגד חברי משלחת או בעלי תפקידים בה
4.1 במקרה של ברוטליות או כל עבירה אחרת אשר אינה מצוינת בחוקת FINA סעיפים 20-22 והמבוצעים על ידי שחקן כנגד שחקנים אחרים או בעלי תפקידים, העונש המינימלי יהיה השעיה ממשחק אחד ועד למקסימום של השעיה ממשחקי כדורמים לתקופה של שנה אחת.
4.2 במקרה של ברוטליות או עבירה אלימה ביותר, לאחר המשחק הועדה המארגנת רשאית לעבור על כל וידיאו רישמי של המשחק, ורשאית להטיל עונש בעקבות המקרה. הועדה רשאית לבצע החלטה גם אם שופטי המשחק לא שרקו לעבירה ברוטלית או אלימה ביותר בזמן המשחק.
4.3 אם העבירה בוצעה על ידי בעל תפקיד בקבוצה כנגד שחקן או בעל תפקיד כלשהם, ההשעיה תהיה לפחות למשחק אחד ועד להשעיה מקסימלית ממשחקי כדורמים לשמך כל חייו.
4.4 אם העבירה בוצעה על ידי כל אדם אחר אזי העונש המינימלי יהי הרחקה מתחומי הבריכה ועד לעונש מקסימום של השעיית הזכות להשתתף במשחקי כדורמים לתקופה כלשהי ועד למקסימום של לכל החיים.
4.5 עונש המינימום כנגד עבירה כלשהי על פי פרק 4 עלול לגדול במקרה של עבירה שנייה וחוזרת המבוצעת על ידי אדם כלשהו.

5 .עבירות אחרות
5.1 העונש כנגד כל עבירה שנעברה על ידי שחקן או בעל תפקיד בקבוצה כנגד נציגי התקשורת, הצופים, צוות הבריכה או כל אדם אחר הנוכח בתחום הבריכה בעת משחק כדורמים, יהיה השעיה מכל משחקי כדורמים למשך שנה אחת לפחות ועד למקסימום של עד וכולל למשך כל החיים.
5.2 בגין הצהרות פוגעות בעל פה או בכתב המכוונות כלפי FINA ,איגוד כלשהו, מארגן כלשהו, רשות סמכותית או כל אדם אחר ואשר אינן מכוסות תחת סעיף אחר בהנחיות אילו, יקבע עונש של השעיה ממשחקי כדורמים של שישה חודשים לפחות ועד למקסימום של למשך כל החיים.
5.3 עונש המינימום כנגד עבירה כלשהי על פי פרק 5 עלול לגדול לתקופה כפי שתמצא הועדה המנהלת לנכון.

6. עבירות שבוצעו על ידי קבוצות
6.1 אם יותר משלושה חברים מאותה קבוצה, כולל בעלי תפקידים בקבוצה, יעברו עבירות המצוינות בסעיפים 3, 4, או 5 לעיל, באותו המשחק, אזי תוענש הקבוצה הזאת על ידי פסילת משחקה והשעיה מינימלית מהמשחק הבא בטורניר ועד השעיה מקסימלית מלקחת חלק בטורנירים המאורגנים על ידי אותו הגוף למשך של שנה אחת.
6.2 השעיה על פי 6.1 משמעותה שבמשחק או משחקים מהם הושעתה הקבוצה תיקבע תוצאת המשחק 5-0 לטובת הקבוצה היריבה.

7. נוהלי הטלת עונשים
7.1  עונשים בגין עבירות המצוינות בסעיפים 3.1 ו-3.5 יוטלו על ידי הועדה המנהלת בתוך 24 שעות מתום המשחק עם מסירת הודעה מיידית לשחקן(נים) העבריין(נים), לבעל(י) תפקיד(ים) או לכל אדם מושעה אחר.
7.2 לועדה המנהלת תהיה הסמכות להשעות זמנית כל אדם או קבוצה אשר עברו עבירה לפי המצויין בסעיפים 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, ו 6.1 בתנאי שיועבר מזכר כתוב על האירוע להנהלת FINA או להנהלת הגוף המארגן את התחרות.
7.3 עונשים על פי הסעיפים 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, ו 6.1 יוטלו על ידי הנהלת הגוף המארגן.
7.4 עונשים הכרוכים בפסילה והשעיה של קבוצה ממשחק אחד או יותר במסגרת אותו הטורניר יוטלו על ידי הועדה המנהלת בתוך 24 שעות מסיום המשחק ועם הודעה מיידית לבעלי התפקידים בקבוצה, לאיגוד אליו שייכת הקבוצה ולהנהלת הגוף המארגן.
7.5 עונשים הכרוכים בהשעיה של קבוצה בהתאם לסעיף 6.1 לתקופה שמעבר למשך קיום הטורניר יוטלו על ידי הנהלת הגוף המארגן.
7.6 במושג "השעיה" כפי שהינו בשימוש בהנחיות אילו לגבי עבירות אחרות מאילו הכלולות בסעיפים 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, ו 4.2 מתכוונים, כפי שהנהלת הגוף המארגן יכולה להגדיר, להשעיה מתחרויות או שהפרט הנענש לא ישתתף בכל פעילות או בפעילויות מסוימות של FINA ,של הארגונים המוכרים היבשתיים או של האיגודים החברים ב-FINA בכל תחום של FINA כולל פעילות כשחקן, משקיף, מאמן, מנהל, רופא או כנציג אחר של FINA ,של הארגונים המוכרים היבשתיים או של האיגודים החברים ב-FINA. ההשעיה תחל מאותו היום כפי שצוין על ידי הרשות המוסמכת.
7.7 אם שחקן או בעל תפקיד בקבוצה מושעים ממשחק מסוים, על הספסל במשחק זה ישב מספר מופחת בהתאם של שחקנים או בעלי תפקיד ובתנאי שיהיה לפחות בעל תפקיד אחד על הספסל.

8. חובת ההוכחה
8.1 על השופטים, בעלי התפקידים במשחק או הנהלת התחרות מוטלת חובת הקביעה כי בוצעו העבירות כנגד חוקי הכדורמים והתקנות הללו.

9. שיקולים
9.1 כשמוטל עונש כלשהו, מהות העבירה, הנסיבות שתחתן היא בוצעה, עוצמת העבירה, אופי המעשה ושיקולים אחרים המתמזגים עם המטרות של FINA , חייבים להילקח בחשבון.

10. ערעורים
10.1 פרט אשר נענש על ידי הועדה המנהלת רשאי לערער להנהלת הגוף המארגן בתוך 21 יום מהמועד בו קיבל את ההודעה על החלטה הכוללת את העונש שבו נענש המערער ובהתאם לחוקים של הגוף הנוגע בדבר.

בודק...